Header
Maach Mat Bei den Duelemer Guiden a Scouten
Bass du interesséiert?
Wëlls du bei eis matmaachen?
Oder einfach mol kucke kommen?

Dat kanns de bei de Guiden a Scouten erliewen:
* flott Aktivitéiten am Fräien
* eegen Iddiën zesumme matt Frënn realiséieren
* villsäiteg Erfarunge maachen
* international Frëndschaft an Zesummenaarbecht erfueren
* dech do asetze wou et der Wäert as
* mat entscheeden.

->Weiderliesen...

Ass daat en Deal?

Dann hannerlos eis einfach deng Donnéen.

Mir kontaktéieren dech.

Bis geschwenn, well elo ass de Moment !!!

Duelemer Guiden a Scouten
St. Martin Duelem